Ještě nemám bankovní účet s povoleným inkasem. Co mám dělat? (Prague)

Žádný problém! Máš 5 dní po zahájení pronájmu k otevření účtu s povoleným inkasem a k zaslání vyplněného formuláře pro inkaso.


Pomohli jsme Ti?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)