(Česká republika) Co je výpověď z nájmu bez výpovědní lhůty?

Výpověď z nájmu bez výpovědní lhůty je mimořádné ukončení smlouvy o ubytování, které může pronajímatel vystavit z následujících důvodů:

  • Opakované zpoždění platby nájemného
  • Opakované nevhodné chování i přes upomínky
  • Hrubé porušení morálky a/nebo domácího řadu

Pokud se nájemce nevystěhuje ani nesplatí své nesplacené dluhy, bude podána žaloba na vyklizení nemovitosti. To je spojeno se značnými náklady pro nájemce.


Pomohli jsme Ti?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)