Co je pojištění odpovědnosti a k čemu ho potřebuji? (Prague)

Pojištění odpovědnosti hradí škody, ze které neseš odpovědnost a chrání Tě tak před ztrátou vlastního majetku v důsledku pojistné události. Například:  když ztratíš klíč od pronajatého bytu, škoda je kryta Tvým pojištěním odpovědnosti. Pamatuj, jednotlivé zahrnuté služby se liší v závislosti na každém konkrétním poskytovateli!

Poskytovatele pojištění můžete najít na internetu nebo se pro své pohodlí můžete obrátit přímo na níže uvedené pojišťovací makléře z Kooperativy, kteří Vám s uzavřením pojistky velmi rádi pomohou!

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

Paní Marie Süssová – tel.: 731013438, email.: msussova@koop.cz

Pan Ota Voska – tel.: 739224242, email.: ovoska@koop.cz


Pomohli jsme Ti?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)