Co je pojištění odpovědnosti a k čemu ho potřebuji? (Prague)

Pojištění odpovědnosti hradí škody, ze které neseš odpovědnost a chrání Tě tak před ztrátou vlastního majetku v důsledku pojistné události. Například:  když ztratíš klíč od pronajatého bytu, škoda je kryta Tvým pojištěním odpovědnosti. Pamatuj, jednotlivé zahrnuté služby se liší v závislosti na každém konkrétním poskytovateli! Poskytovatele pojištění najdeš online a pojištění odpovědnosti si tak můžeš jednoduše sjednat.

Příklad poskytovatelů pojištění: Generali, Allianz, a další.


Pomohli jsme Ti?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)