Co to je formulář INKASO? (Prague)

Inkaso se běžně používá u pravidelných úhrad, jakými jsou například úhrada nájemného, plynu, elektřiny či služby mobilního operátora. Jedná se o automatické strhávání částky z tvého běžného účtu dodavatelem služeb. Je třeba dát souhlas bance souhlas s inkasem ve prospěch účtu, kam se budou vaše platby pravidelně a automaticky převádět.

Více se o tom dozvíš zde.


Pomohli jsme Ti?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)